Menu

Welkom op de website van
Parochie Sint-Martinus RijmenamPAROCHIENIEUWS
Beste allen,

Vanaf zondag a.s. 14 juni is er terug eucharistieviering in onze kerk.
We moeten evenwel volgende maatregelen in acht nemen.

1. We dragen een mondmasker. Bij het binnenkomen ontsmetten we de handen.
Er wordt geen liedboek uitgedeeld. Op uw stoel ligt een blad dat u mee naar huis neemt.
Zingen gebeurt binnensmonds.

2. Er staan minder stoelen in de kerk. De stoelen per 2 zijn voor de bubbels. Neem de eerste vrije stoel vooraan en sluit aan.

3. Niet rondlopen in de kerk, niet praten, geen hand schudden ook niet bij de vredeswens.

4. Communie : de priester ontsmet de handen. Hij is de enige die de communie geeft. We gaan blok per blok zoals vroeger. We ontvangen de communie met gestrekte armen, de priester laat de hostie in onze handen vallen. Er is geen beker met wijn.
Houd steeds 1,5m afstand!

5. Slot : blijf zitten na de zegen. We verlaten de kerk blok per blok, de laatste rij eerst. De corona verantwoordelijke houdt hierop toezicht. Er is geen afscheidsgroet door de priester aan de deur. Niet blijven napraten buiten.

6. Het toilet is afgesloten.

7. Voelt u zich ziek of hebt u ziekteverschijnselen, blijf dan thuis en kom niet naar de viering.

We hopen dat u zich met deze maatregelen veilig voelt. Zoniet blijft u rustig thuis en volg de viering op de media.


Heel genegen groeten,

de parochieploeg.