Menu

Welkom op de website van
Parochie Sint-Martinus RijmenamPAROCHIENIEUWS
Lieve mensen,

wie had ooit kunnen denken dat we zo'n lange tijd op deze manier met elkander in contact zouden moeten blijven...
Het is ondertussen eind mei, en we vieren dit weekend samen het
prachtige feest van Pinksteren.
Hét feest van de begeestering.
Je leest het verhaal bij Johannes 20; 19 - 23.
We wensen je diepe begeestering toe.
We kunnen het allemaal gebruiken in deze vreemde tijden.
" Begeesterd"

Mensen die door iets of iemand begeesterd zijn
doen de vreemdste dingen.
Begeesterd, gepakt zijn door iets dat je raakt,
ten diepste geroerd en ontroerd,
zodat je stappen kunt zetten buiten 't gewone...

Door echte beweging worden de bergen verzet,
worden de grenzen verlegd
en wordt wat aanvankelijk onmogelijk leek
nu helemaal te doen.

Door echte begeestering treed je buiten je kleine zelf,
en kom je terecht in de stroom van een grotere Kracht
die je meeneemt naar verder en naar meer.
Het is altijd al zo geweest:
door begeestering wordt de wereld gemaakt.
Door begeestering zetten mensen de stappen
naar anders en naar nieuw.
Het zijn de voortrekkers,
zij die de ogen van anderen doen opengaan.

De vreemdste dingen gebeuren
wanneer je door iemand of iets wordt gepakt.
Geroerd ben je,
ontroerd ben je,
vanbinnen voor altijd in beweging.
De Heilige Geest…

Een massa volk. Vanwaar ze allemaal gekomen waren, we zullen het nooit weten.
De één stak de andere aan en wat er toen gebeurde is niet te beschrijven.
Overdrijven mogen we niet. Ze kwamen uit alle volkeren onder de hemel, zeggen ze.
“Het waren er velen.”
Zij horen een gedruis en ze stromen toe.
Een aantal toehoorders wordt in het enthousiasme van de apostelen meegezogen.
Niet iedereen kan mee en de apostelen proberen de zaken te verklaren.
De tongen schieten los. Er ontstaan gesprekken.
Wat vergeten was wordt terug bovengehaald.
Veel was verdwenen en voorbij.

Heb je ook dat gevoel?
En dan…
Vurige …Tongen.

Luister …

Luister naar je ziel.
Stop met ruzie maken.
Stop met je zorgen te maken.
Begin je buur, je kind, je jongere graag te zien.
Hou van elkaar.

De Geest is dringend nodig in onze geloofsgemeenschap.
Er zijn prachtige dingen:
goedheid, bezieling, kracht, inspiratie, vreugde en nog zoveel meer.
Laat ons , ook in Rijmenam, verder doen met het vertrouwen dat Gods goede Geest blijft leven.
Het waaien van de Geest herschept ons met Pinsteren,
mij en u.
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer…

Tot binnen enkele dagen in onze prachtige kerk.

Rik De Bock, priester.

We wensen je een fijn pinksterweekend.
Met onze geestdriftige groetjes,


De parochieploeg.