Menu

EUCHARISTIE IN ONZE KERK's Zondags om 11 uur wordt de liturgie gevierd. Deze viering is hét centrale gebeuren van ons parochieleven.

We lezen voor uit de bijbel en vieren feest rond brood en wijn.

De eucharistieviering is een teken van verbondenheid met God en met elkaar. Dat betekent ook dat de geloofsgemeenschap verantwoordelijkheid moet opnemen om de liturgie te verzorgen.

Al wie daartoe een steentje wil bijdragen, elk met zijn of haar eigen inbreng, wordt vriendelijk uitgenodigd om zich aan te melden.
WEEKENDVIERINGEN IN DE BUURT  zaterdag zondag
Keerbergen   9u.30
Boortmeerbeek/Hever/Schiplaken alternerend 18u.30 9u.30 of 11u.00
Haacht Sint-Remigius 19u.00 10u.30
Haacht Sint-Adriaan 18u.00 09u.30
Tildonk ------- 10u.30
Wespelaar 17u.30 09u.30
Haacht-Station 18u.30 10u.30
Kapel Goede Herder ------ 09u.00
Tremelo OLV Vrouw ------ 08u.00, 10u.00, 17u.30
Tremelo Z.Pater Damiaan 17u.15 11u.30
Grasheide-Putte 17u.30 ------
Grootlo-Putte 17u.30 09u.00
Putte centrum 19u.00 10u.30
Heilige Geest Kapel Harent 18u.30