Menu

TARIEVEN VOOR DE VERSCHILLENDE VIERINGENHuwelijk : 350€ (+ 100€ waarborg)

Begrafenis: 350€

Misintentie: 15€

U kan een misintentie bestellen bij elk lid van de parochieploeg of op de pastorij na de zondagsviering van 11 uur.

Betalingen kunnen gebeuren door storting op rekening van:

VPW Aarschot afdeling Sint-Martinus
Sint-Maartensberg 5
2820 Rijmenam

IBAN:  BE65 7330 2504 2396
BIC: KREDBEBB

Bij begrafenissen wordt de betaling doorgaans geregeld door de begrafenisondernemer.