Menu

TARIEVEN VOOR DE VERSCHILLENDE VIERINGENHuwelijk : 350 - er wordt een factuur gestuurd;

Begrafenis: 350;

Misintentie: 15;

U kan een misintentie bestellen bij elk lid van de parochieploeg of op de pastorij na de zondagsviering van 11 uur.

Betalingen kunnen gebeuren door storting op rekening van:

Stichting Vicariaat VLBM - Afd. 473 Rijmenam
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

BTW 0750542844

IBAN:  BE65 7330 2504 2396
BIC: KREDBEBB

Bij begrafenissen wordt de betaling doorgaans geregeld door de begrafenisondernemer.