Menu

INTROIBOZo hebben we het project genoemd dat de herinrichting van de kerk van Rijmenam tot doel had. Ter gelegenheid van de restauratie van het kerkorgel en de daarbijhorende vernieuwing van de verwarming en het doksaal, rijpte bij de parochieploeg de idee om het interieur van de kerk te vernieuwen. Al vlug kwam men tot het besef dat er een eenheidsvisie moest steken achter deze aanpak. De kerkraad maakte in zijn begroting 2005 de nodige fondsen vrij en de ploeg sprak ontwerper Roel Vandebeek uit Hasselt aan om zijn ideeën met die van ons te confronteren. Eindelijk na veel wachten is de binneninrichting gereed. Vanaf zondag 3 juli wordt de kerk opnieuw opengesteld voor de eredienst.

De ruimte van de kerk is opgevat als een uitdrukking van een gelovige levenszin. De voortdurende vraag van een mens ‘vanwaar komen wij en waar gaan wij naartoe' wordt in deze sacrale ruimte gesymboliseerd en krijgt hier de aanzet tot een gelovig antwoord. De mensen komen binnen in deze ruimte nadat zij de ‘wereld', hun dagelijkse doen en laten, hebben verlaten. In het midden van de kerk vinden zij elkaar terug: gelijkgezinden die eveneens aan de zoektocht bezig zijn. Mensen krijgen er duiding bij het bestaan, bij het leven en de dood, bij de moeilijke momenten in hun bestaan en bij al wat tot vreugde stemt. Het zijn niet alleen die van vandaag die meegaan, maar ook alle ‘heiligen ons voorgegaan'. Daarom omarmen de zo dierbare en herkenbare voorgangers van lang geleden, onder leiding van Sint-Maarten en Sint-Elooi, de kring van geloofszoekers van vandaag. Maar… wij gaan terug naar ‘de wereld', onze inzet waar wij wonen en werken indachtig.

De hunkering blijft, want veel verder op onze weg, nog verder van de wereld, staat het tabernakel, daar waar een mens God zal zien zoals Hij is en waar ik met Hem kan spreken zoals een vriend met een vriend.

We hebben ervoor gekozen om de kerkruimte op deze manier in te delen en toch als één geheel te beschouwen.
De doopkapel blijft de ruimte voor de doop (aan het begin van de opgang); het koor is de ruimte waar de overledene opgebaard ligt in afwachting van de begrafenis. Want deze mens is aan het einde van zijn tocht gekomen. En tussen al die gebeurtenissen in komen wij bijeen om elkaar te bemoedigen en te dragen, wetend dat er maar één is die ons bijeenhoudt: Jezus de Opgestane. De paaskaars is daarom samen met het Boek en de Eucharistie het centrale punt in deze ruimte.

Omdat dit alles naast een esthetische, een catechetische en bezinnende verrijking is voor de mensen, heeft de ploeg beslist de kerk alle dagen open te houden. Dag aan dag kunnen mensen er binnen om te bidden, stil te zijn en te overdenken dat zij op weg zijn, aan het opklimmen zijn naar het einddoel: introibo ad altarem Dei (ik ga op naar het altaar van God).

De ploeg kan niet genoeg de vele mensen bedanken, die mee inspiratie zijn geweest en doorzettingsvermogen hebben getoond. We zijn fier op de kerk van Rijmenam en op de christelijke geloofsgemeenschap die hiermee de kern van haar missie tot uitdrukking brengt: liturgie, catechese en caritas.

De officiële wijding van het nieuwe altaar had plaats op zondag 4 september 2005 door aartsbisschop Donald Reece van Kingston in Jamaïca (Caraïben).

Algemeen ontwerp: Roel Vandebeek en Herman Van Meer

Verlichting: Hans Weyers en Klaas Borms

Doopvont: Piet Stockmans

Geluid: Frère Electronics

Electriciteit: Jo Pelgrims

Meubels: Jan Kuijken

Schildering kerk: Firma De Witte