Menu

PAROCHIE ENGAGEMENTJe wil je engageren in de parochie? Vul onderstaand formulier in en klik op "Verzenden"

Persoonlijke gegevens

Naam:          

Voornaam: 

Straat:         

Postcode:        Gemeente:  

Telefoon:          GSM:  

Email:           


Ik wil in de parochie meewerken aan/als:

misdienaar

lector

organist/pianist tijdens vieringen

lid parochieploeg

lid werkgroep liturgie

doopcatechese

huwelijkscatechese

redactie parochieblad

andere

Ideeën / suggesties voor onze geloofsgemeenschap

Heb je ideeën/suggesties rond liturgie, diaconie, catechese ... ? Je kan ze hieronder vermelden.