WIE ZIJN WIJ?


Wij zijn een kleine groep vrijwilligers die zich willen inzetten voor kansarme mensen en gezinnen, ongeacht hun voorgeschiedenis, nationaliteit en geloofsovertuiging. Wij willen dit doen in alle discretie en met respect voor ieders eigenheid.

Wij willen ons richten naar:
  • mensen die er alleen voor staan,
  • mensen met een beperkt netwerk,
  • mensen met een laag inkomen,
  • mensen uit risicogroepen.


Vanaf juni 2013 stellen we de pastorie open als een (t)huis waar iedereen welkom is op
de 1ste en 3de woensdag van de maand telkens van 14 tot 16 uur (pastorie van Rijmenam achter de kerk).

Je kan er terecht voor een gezellige babbel, om rond te neuzen tussen tweedehands kleding en speelgoed, om samen te handwerken.