WIE ZIJN WIJ?


Wij zijn een kleine groep vrijwilligers die zich willen inzetten voor kansarme mensen en gezinnen, ongeacht hun voorgeschiedenis, nationaliteit en geloofsovertuiging. Wij willen dit doen in alle discretie en met respect voor ieders eigenheid.

Wij willen ons richten naar:
  • mensen die er alleen voor staan,
  • mensen met een beperkt netwerk,
  • mensen met een laag inkomen,
  • mensen uit risicogroepen.