WERKING


Met onze groep vrijwilligers willen we de strijd aangaan tegen sociale uitsluiting, armoede en vereenzaming in onze omgeving.

We zoeken samen naar uitwegen om het isolement te doorbreken.

We zoeken hoe mensen zich weer goed kunnen voelen.

We bemoedigen, luisteren en gaan samen op weg.

We trachten hulp te bieden bij dringende nood.


We werken samen met:
    het O.C.M.W. van Bonheiden-Rijmenam
    vzw Welzijnsschakels


Als er nood is aan professionele hulp helpt het team de nodige stappen daarvoor te zetten.