Menu

ARMEN EN KLEINE MENSEN VAN DE WERELD  • in de campagne WELZIJNSZORG (vóór kerstmis)
  • in de campagne BROEDERLIJK DELEN (vóór Pasen)

In onze parochie is er ook een Welzijnsschakel actief, 't Bergske.
Met onze groep vrijwilligers willen we de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting, armoede en vereenzaming in onze omgeving.
  • we zoeken samen naar uitwegen om het isolement te doorbreken
  • we zoeken hoe mensen zich weer goed kunnen voelen
  • we bemoedingen, luisteren en gaan samen op weg
  • we trachten hulp te bieden bij dringende nood
We werken samen met het OCMW, De Regenboog uit Putte en de vzw Welzijnsschakels. Als er nood is aan proffesionele hulp helpt het team de nodige stappen daarvoor te zetten.

Info: hetbergske@hotmail.com


TAFELEN ROND BROOD EN WIJNOp regelmatige basis organiseren we een parochieberaad waarin we de parochianen inlichten over de gang van zaken in onze parochie en hun mening vragen over de werking.