Menu

ZIEKE EN OUDERE MENSENDe doelstelling van ziekenzorg is:
op vrijwillige basis zieken, ouderen en eenzamen een klein beetje op te fleuren, hen even uit hun isolement te halen. Dat doen we aan de hand van een bezoekje, kort of lang.

Fijn aftasten wat de zieke wil, een goed gesprek of iets over de buitenwereld vertellen of gewoon even luisteren naar wat de zieke te vertellen heeft. Soms kan een stilte beter zijn dan woorden.

Hiervoor hebben we zorgzame, geduldige en vrijwillige medewerkers.

Er ontstaan jarenlange vriendschappen tussen onze medewerkers en de zieken.

De Kern organiseert ook verschillende activiteiten.

Zo hebben we ontmoetingsnamiddagen met ontspanning, crea of een informatief luik in de loop van het jaar. In de lente gaan we op uitstap. Wie zich niet met het gewone vervoer kan verplaatsen en ook zij die aan de rolwagen gekluisterd zijn kunnen mee, dank zij een liftbus.

Er is ook de nationale ziekendag of zoals wij het noemen de ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden, waar men kan deelnemen aan de eucharistie, de receptie samen met de parochie en aan een lekker maal.

Wens je zelf bezoek te krijgen of ken je een zieke die nog niet bezocht wordt of voel je iets om vrijwilliger te worden, dan kan je steeds contact nemen met één van de medewerkers:


Info bij Annemie Verreydt 015/ 73 08 34 of Maria Engels 015/ 51 58 93
ARMEN EN KLEINE MENSEN VAN DE WERELD  • in de campagne WELZIJNSZORG (vóór kerstmis)
  • in de campagne BROEDERLIJK DELEN (vóór Pasen)

In onze parochie is er ook een Welzijnsschakel actief, 't Bergske.
Met onze groep vrijwilligers willen we de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting, armoede en vereenzaming in onze omgeving.
  • we zoeken samen naar uitwegen om het isolement te doorbreken
  • we zoeken hoe mensen zich weer goed kunnen voelen
  • we bemoedingen, luisteren en gaan samen op weg
  • we trachten hulp te bieden bij dringende nood
We werken samen met het OCMW, De Regenboog uit Putte en de vzw Welzijnsschakels. Als er nood is aan proffesionele hulp helpt het team de nodige stappen daarvoor te zetten.

Info: hetbergske@hotmail.com


TAFELEN ROND BROOD EN WIJNOp regelmatige basis organiseren we een parochieberaad waarin we de parochianen inlichten over de gang van zaken in onze parochie en hun mening vragen over de werking.