Menu

1350 JAAR SINT-ELOOI RIJMENAMDe Sint-Martinusparochie in Rijmenam gedenkt op zondag 28 november de 1350 ste verjaardag van het overlijden van Sint-Elooi (ca. 590-660), medepatroon van de parochie, waarvan wordt aangenomen dat hij het christelijk geloof in onze streken verkondigd heeft. Hoewel het niet echt historisch bewezen is, vertelt de traditie ons dat de heilige Eligius een grote voorliefde had voor Sint-Maarten en dat hij de altaren die hij in Vlaanderen stichtte aan hem opdroeg.

In de loop van 12 de eeuw werd de Sint-Martinusparochie van Rijmenam afhankelijk van de abdij van Affligem, nadat ze eerst tot de abdij van Bornem had behoord. Sedert 1559 behoort de parochie tot het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Tijdens de 17 de en 18 de eeuw kwam er na de periode van de godsdienstoorlogen een kerkelijke heropleving in onze streken. In Rijmenam uitte dit zich met een aangepast kerkgebouw en interieur.

Nadat het kerkgebouw en de toren zwaar geteisterd en zelfs vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden in de jaren 1927-1928 grondige herstellingswerken uitgevoerd. Tussen 1993 en 2005 werd de kerk aan de binnen- en buitenzijde in 2 fasen gerestaureerd. En door de tussenkomst van de kerkfabriek, de gemeente en de provincie werd ook het kunstpatrimonium gerestaureerd en geconsolideerd. Het nieuwe altaar werd in september 2005 ingewijd door Mgr. Donald Reece, bisschop van Saint John's Basseterre op Antigua in de Caraïben.

De kerk bestaat echter niet enkel in gebouwen en patrimonium. Onze parochie is fier op haar verleden, maar denkt ook aan de toekomst. In tijden van van spirituele armoede wordt het engagement groter, komen de mensen bij elkaar omdat het er voor hen toe doet: niet uit gewoonte of door sociale dwang, maar uit oprecht geloof en gemeenschapszin. Wij willen in verbondenheid voeding geven aan elkaars authentieke geloofsbeleving. Deze vraag naar authenticiteit kreeg zijn toepassing in een vernieuwd kerkinterieur, waarbij met behoud van oude, ook nieuwe elementen werden toegevoegd. De kerkopstelling in Rijmenam, waarbij het altaar en de lezenaar Woord en eucharistie - zich centraal in het kerkgebouw bevinden, wil vooral het gemeenschapsgevoel bevorderen. Zo streven wij naar een v erbondenheid in het delen van lief en leed, en het delen van ons tastend spreken over de Boodschap die ons is gegeven.

Op deze manier wil onze parochie optimisme uitdragen. Een optimisme dat aanstekelijk werkt in het dagelijks engagement van zeer veel vrijwilligers, die de zoektocht naar authenticiteit en verbondenheid belangrijk genoeg vinden om een deel van hun drukke agenda hiervoor in te ruimen. Ze beseffen dat de Geest niet weg is uit onze maatschappij, maar dat die Geest niet zonder mensenhanden, onze handen, kan werken. Zo wordt onze gemeenschap een vrijplaats waar we de kerk, met haar lange traditie, een toekomst kunnen geven.

Het is vanuit deze inspiratie dat destijds, zoveel eeuwen geleden, onze streken zijn gekerstend de exacte stichtingsdatum van de parochie doet er dan minder toe. Wat telt is dat we deze inspiratie levend houden, in aansluiting bij het verleden, en met een open blik naar de toekomst.

Deze samenloop van verleden, heden en toekomst willen we met onze parochie vieren bij de start van het nieuwe kerkelijk jaar, op zondag 28 november. Als teken van onze verbondenheid met de bredere kerkgemeenschap zal Mgr. André-Jozef Léonard, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de eucharistieviering van 10u voorgaan, die door het koor aMUZEment wordt opgeluisterd. Er zal ook een stenen plaat met de namenlijst van alle pastoors en parochiepriesters van Rijmenam worden onthuld en ingezegend. En tijdens dat weekend kan men ook een tentoonstelling bezoeken van het patrimonium in de parochiekerk. Na de viering nodigen wij alle parochianen en de aartsbisschop uit op de receptie in de pastorie.

Klik hier voor de fotoreportage naar aanleiding van de eucharisitieviering rond 1350 jaar Sint-Elooi in Rijmenam, voorgegaan door Mgr. Leonard.